Ūkininkavimas - svarbiausias darbas Žemėje

dabar, labiau nei bet kada iki šiol…

Apie mus

Apie 1890 metus, Varkalių kaime, Plungės rajone, startavęs proprosenelių 3 valakų (apie 64 ha žemės) ūkis atgimė 2008 metais ir šiuo metu yra sėkmingai vystomas ir plėtojamas jau šeštosios kartos kartu su 70 darbuotojų komanda.

Šiandien ūkis yra tapęs beveik 4500 ha žemės valdančia modernia ir šiuolaikiška mišrių ūkių grupe užsiimačia pienininkyste bei augalininkyste.

Ūkiuose laikoma per 2000 galvijų, iš kurių 800 melžiamios karvės (metinis primilžis apie 12 tonų iš gyvulio). Kasdien parduodame apie 24 tonas pieno arba apie 8760 tonų per metus. Pieninkystė veikia sinergijoje su augalininkyste, nes naudoja pašarams skirtas kultūras, kurios auginamos dėl sėjomainos, o gyvulininkystės organinės atliekos (srutos, mėšlas ir pan.) naudojamos kaip trąšos augalininkystėje, taip sumažininant mineralinių trąšų poreikį.

Augalininkystėje auginame kviečius, miežius, žirnius, pupas, rapsus, avižas ir kitas kultūras, įskaitant ir pašarus gyvuliams (kukurūzai, svidrė ir pan.). Kasmet parduodame per 16 000 tonų grūdų.

Stengiamės ūkininkauti kaip įmanoma tvariau ir efektyviau – taikome daugiametę sėjomainą, bearimines technologijas, naudojame inovatyvią žemės dirbimo bei priežiūros techniką.

Ūkininkavimas - svarbiausias darbas Žemėje, dabar, labiau nei bet kada iki šiol. Ekspertų vertinimu, norint išmaitinti beveik 9,5 mlrd. gyventojų iki 2050 metų ūkininkai turės pagaminti tiek maisto kiek jo buvo suvartota per visą žmonijos istoriją. Kad tai pavyktų, reikia padidinti produktyvumą bent 50% taikant išmanesnius ūkininkavimo būdus ir naujas technologijas ir vis labiau tausojant gamtos išteklius.

Mūsų partneriai

Skierus Farm